VSM Healthcare har fått i uppdrag av Colgate-Palmolive AB att genomföra den här marknadsundersökningen. Alla personuppgifter som du tillhandahåller till VSM Healthcare kommer att behandlas säkert och konfidentiellt, anonymiserat och aggregerat innan resultaten delas och kommer inte att lämnas över till något annat företag för marknadsföringsändamål. Om du av någon anledning inte längre vill delta kan du när som helst meddela oss det på admin@colgatecommunication.se. VSM Healthcares policy för dataanvändning finns på www.vsmhealthcare.com/datausagepolicy. Colgates integritetspolicy finns på https://www.colgatepalmolive.se/legal-privacy-policy/privacy-policy